پیگیری سفارش

پس از ارسال کالای خریداری شده شما از طریق پست پیشتاز کد 24 رقمی پیگیری سفارش به شماره تماس ثبت شده شما ارسال میشود که امکان پیگیری و رصد بسته پستس را برای شما فراهم میکند . 

شما در صورت برخورد به مشکلی در این زمینه میتوانید با ما تماس بگیرید . ما در اولین فرصت پاسخگوی شما هستیم .