استرداد کالا

شما قادر خواهید بود تا 72 ساعت پس از تحویل کالا بدون قید و شرط کالای خریداری شده را برگشت داده و وجه کالا را پس از بررسی کالا دریافت کنید .

البته شرایط مرجوع کردن لوازم بهداشتی متفاوت بوده و فقط شما قادر به برگشت محصولاتی هستید که پلمپ بوده و به هیچ عنوان پلمپ کالا باز نشده باشد . 

در مورد پوشاک هم میبایست مسایل بهداشتی رعایت شده . پوشاک رایحه عطر یا بدن را به خود نگرفته باشد .


همچنین شما قادر به برگشت و مرجوع کردن کالای خریداری شده تا 10 روز در صورت بروز مشکل هستید .